0888 553 022

The7 v6.1.1

Nói một cách đơn giản, The7 là chủ đề WordPress tùy biến nhất trên thị trường. Nó có 630 tùy chọn thiết kế tùy biến. Những người mới sử dụng các theme WordPress đa năng sẽ rất vui mừng với The7 Design Wizard. Nó cho phép chọn các cài đặt cơ bản như xây dựng thương hiệu, màu sắc, bố cục tiêu đề, v.v. và tính toán mọi thứ một cách thông minh. Voilà, thiết kế trang web chuyên nghiệp của bạn đã sẵn sàng chỉ trong vài phút. Tự động!

Đăng Ký      Live Preview